Welkom bij de Zorgkamer, wij zijn volop bezig om de website te vernieuwen. Voor meer info lees hieronder verder.

Ondersteuning en zorg die meedoen mogelijk maakt!

Wat heeft de Zorgkamer te bieden

Samen met u kijken we naar uw wensen met betrekking tot het invullen van uw dag/week. Wij bieden diverse individuele en groepsactiviteiten aan. O.a. muziek, sport en bewegen en allerlei activiteiten van creatief tot arbeidsmatig. De Zorgkamer onderscheidt zich door haar dagbesteding midden in de maatschappij aan te bieden. Onze groep zit niet in een afgezonderde ruimte maar participeert met andere doelgroepen.

  • Sport & bewegen
  • Muziek
  • Midden in de maatschappij

Begeleiding

Uitgangspunt is kijken naar de persoon zelf en zijn of haar mogelijkheden. Het bieden van structuur en een veilige omgeving. De professionals zijn bekwaam in ADL-zorg (algemeen dagelijkse levensverrichtingen). Er is een rustruimte waar gebruik van gemaakt kan worden.

Stichting Zorgkamer ondersteunt  mensen met NAH (niet aangeboren hersenletsel), autisme en/of een  lichamelijke beperking bij een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dagbesteding bij de Zorgkamer?

Kunnen wij u helpen bij het verkrijgen van een indicatie?

Neem contact op

Raadhuisstraat 34, 7001 EW Doetinchem

Telefoon 06-2022 0897 of 0314-377878

Mailen kan ook: info@zorgkamer.com