Ondersteuning en zorg die meedoen mogelijk maakt!

Stichting Zorgkamer ondersteunt mensen met NAH
(niet aangeboren hersenletsel), en/of een lichamelijke beperking en autisme bij een zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk leven.

Wat heeft de Zorgkamer te bieden?
Samen met u kijken we naar uw wensen met betrekking tot het invullen van uw dag/week.

Wij bieden individuele en groepsactiviteiten aan zoals muziek, sport en bewegen, ontspanningsactiviteiten, computerles en gebruik, creatieve activiteiten, arbeidsmatige activiteiten, geheugentraining etc.

De begeleiders zijn bekwaam in het bieden van zorg met betrekking tot ADL (algemene dagelijkse handelingen). Er is een prikkelarme rustruimte waar men zich terug kan trekken.

Begeleiding

Uitgangspunt in de begeleiding is het kijken naar de persoon zelf en zijn of haar mogelijkheden.
De begeleiders zijn bekwaam in het bieden van persoonlijke zorg, structuur en een veilige omgeving.

Kenmerkend voor de Zorgkamer is:

We doen het samen, we zijn laagdrempelig en open naar u en uw netwerk.

Informatie

Wilt u meer informatie over dagbesteding bij de Zorgkamer in Doetinchem, of wilt u weten hoe de indicatieprocedure verloopt?

Neem dan contact op met een van de medewerkers.

Mailen kan ook naar: info@zorgkamer.com

Terborgseweg 106, 7005 BC Doetinchem

Tel. 0314-377878 / mob.nr. (06) 2022 0897

Download hier het jaarverslag van de Zorgkamer

Download hier het Inhoudelijk jaarverslag Zorgkamer