Missie

Stichting Zorgkamer biedt specialistische dagbesteding aan verschillende doelgroepen, in het bijzonder voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), mensen met dementie, autisme en/of een lichamelijke beperking. Door het bieden van de specialistische dagbesteding vindt er een ontlasting van het sociaal netwerk (mantelzorgers, familie etc.) van de klant plaats. Hierdoor draagt Stichting Zorgkamer bij aan het zo lang mogelijk (al dan niet zelfstandig) thuis blijven wonen van de klant. Samen met de klant en zijn/haar netwerk wordt er gekeken naar ontwikkeling, ontplooiing of stabilisering van iemands kunnen op de verschillende leefgebieden. Om hiermee een zo zelfstandig mogelijk leven te behouden en waar mogelijk verder te ontwikkelen, met behoud van eigen regie. Het gevoel van eigenwaarde en innerlijk geluk zal mede hierdoor worden vergroot. Er zijn professionals aanwezig die ondersteuning bieden, om een zo goedmogelijke en zinvolle invulling van de dag te realiseren. Tevens zijn de professionals er voor het uitvoeren van de zorg op het gebied van ADL (algemene dagelijkse levensbehoefte), daar waar dit (nog) niet zonder professionele hulp lukt.

Visie

Zo zelfstandig mogelijk leven behouden en waar mogelijk ontwikkelen met behoudt van eigen regie. Meedoen en participeren op welke manier of vorm dan ook. Samen opzoek gaan naar kansen.

Doelstellingen

Het bieden van specialistische dagbesteding voor verschillende doelgroepen in de achterhoek en in het bijzonder in Doetinchem voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), dementie, autisme en/of een lichamelijke beperking; Het ontlasten van het sociaal netwerk (mantelzorgers, familie etc.) van de deelnemer. Het bijdragen aan het zo lang mogelijk (al dan niet zelfstandig) thuis blijven wonen.

Mantelzorgbeleid

Mantelzorg en werk (bij de Zorgkamer) hangen samen en vragen om aandacht. Hier vind je ons Mantelzorgbeleid.

Jaarverslagen

Onafhankelijke cliëntenondersteuning

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van passende zorg en/of begeleiding? Vind je het moeilijk om de weg te vinden naar de juiste instanties?  Dan kan je een beroep doen op de onafhankelijke cliëntenondersteuning van MEE. Iedereen kan, vanuit de WMO en WLZ,  hier gebruik van maken. Ook PGB houders en mantelzorgers kunnen een beroep doen op de onafhankelijke cliëntenondersteuning van MEE. 

Ga voor meer informatie naar https://www.mee.nl/clientondersteuning

Font Resize