Ondersteuning en zorg die meedoen mogelijk maken!

 

Wie we zijn

De Zorgkamer biedt (meer) specialistische dagbesteding voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), mensen met een psychische kwetsbaarheid/aandoening, dementie en/of een lichamelijke beperking. Eigenregie, ontwikkeling en sfeer spelen een centrale rol. Deelnemers ontmoeten mensen buiten hun eigen sociale omgeving, ontwikkelen zich, genieten van de gezelligheid en krijgen de ondersteuning die ze nodig hebben. Kortom, ze doen gewoon mee!

Ons aanbod

We bieden uiteenlopende activiteiten aan, bijvoorbeeld op het gebied van beweging, creativiteit en  computervaardigheid. De activiteiten die de Zorgkamer aanbiedt zijn waar mogelijk gericht op ontwikkeling en het stabiliseren van achteruitgang.

De deelnemer geeft zijn wens aan, en samen kijken we naar de mogelijkheden. Hierin zijn we heel creatief.

De Zorgkamer trekt samen op met de Stadskamer, dat biedt extra mogelijkheden voor dagbesteding midden in de samenleving. Onze ervaren en betrokken medewerkers verrichten ADL-zorg. Daarnaast wordt er gewerkt met elektronische patiëntendossiers, zodat de behoeften en wensen van deelnemers altijd direct inzichtelijk zijn. Noot personenvervoer draagt zorg voor een veilig en prettig vervoer van onze deelnemers.

De Zorgkamer onderhoudt nauw contact met naasten en/of mantelzorgers. We begrijpen dat de zorg voor onze deelnemers binnen en buiten de Zorgkamer met elkaar samenhangt. en gezamenlijk komen we tot afspraken en de juiste afstemming.

Samen komen we ver!

Wij bieden maatwerk 

Waar word je blij van?  

Soms is het niet meer vanzelfsprekend dat je dat weet. Wij ondersteunen daar waar nodig. Samen met de thuissituatie, de Stadskamer, vrijwilligers en andere deelnemers.  

Je mag zijn wie je bent, ontdekken wat je wil en herontdekken wat je nog kan. 

Je mag meedoen op je eigen manier en op een tempo dat bij jou past. 

Onze cultuur 

In een sfeer van gezamenlijkheid kijken we naar individuele wensen, behoeften en mogelijkheden. Onze cultuur is open en laagdrempelig, met respect en ruimte voor iedereen. Kortom, de Zorgkamer biedt ondersteuning en zorg die meedoen mogelijk maken! 

Onafhankelijke cliëntenondersteuning

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van passende zorg en/of begeleiding? Vind je het moeilijk om de weg te vinden naar de juiste instanties?  Dan kan je een beroep doen op de onafhankelijke cliëntenondersteuning van MEE. Iedereen kan, vanuit de WMO en WLZ,  hier gebruik van maken. Ook PGB houders en mantelzorgers kunnen een beroep doen op de onafhankelijke cliëntenondersteuning van MEE. 

Ga voor meer informatie naar https://www.mee.nl/clientondersteuning

Jaarverslagen

Ondersteuning bij onvrijwillige zorg

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet Zorg en Dwang (Wzd) voor iedereen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie. Daarnaast is de Wzd ook van toepassing op cliënten met een niet-aangeboren-hersenletsel (NAH).

De Wzd regelt uw rechten wanneer u te maken krijgt met onvrijwillige zorg. Het uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

Heeft u te maken met onvrijwillige zorg? Dan heeft u recht op gratis ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon (CVP).

U kunt contact opnemen met de CVP via de website: www.adviespuntzorgbelang.nl of via telefoonnummer: 088-9294099.

Meer informatie over de CVP vindt u op de website:  https://www.dwangindezorg.nl/wzd/over/rechten-van-de-client/clientenvertrouwenspersoon of https://stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl/

Financiën

Wilt u gebruik maken van de Zorgkamer? Dat kan, u kunt bij de Zorgkamer meedoen met een indicatie. Heeft u nog geen indicatie? De Zorgkamer helpt desgevraagd bij de aanvraag van indicatie. Bij ons zijn er geen wachttijden.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rekent een eigen bijdrage voor het gebruik maken van de Zorgkamer. Bereken hier de hoogte van je eigen bijdrage. De Zorgkamer zelf vraagt soms een eigen bijdrage voor deelname aan activiteiten. Dat kunnen bijvoorbeeld materiaalkosten zijn.

U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie of voor een kennismaking.