Missie

Stichting Zorgkamer biedt specialistische dagbesteding aan verschillende doelgroepen, in het bijzonder voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), dementie en/of een lichamelijke beperking. Door het bieden van de specialistische dagbesteding vindt er een ontlasting van het sociaal netwerk (mantelzorgers, familie etc.) van de klant plaats. Hierdoor draagt Stichting Zorgkamer bij aan het zo lang mogelijk (al dan niet zelfstandig) thuis blijven wonen van de klant. Samen met de klant en zijn/haar netwerk wordt er gekeken naar ontwikkeling, ontplooiing of stabilisering van iemands kunnen op de verschillende leefgebieden. Om hiermee een zo zelfstandig mogelijk leven te behouden en waar mogelijk verder te ontwikkelen, met behoud van eigen regie. Het gevoel van eigenwaarde en innerlijk geluk zal mede hierdoor worden vergroot. Er zijn professionals aanwezig die ondersteuning bieden, om een zo goedmogelijke en zinvolle invulling van de dag te realiseren. Tevens zijn de professionals er voor het uitvoeren van de zorg op het gebied van ADL (algemene dagelijkse levensbehoefte), daar waar dit (nog) niet zonder professionele hulp lukt.

Visie

Het behouden van een zo zelfstandig mogelijk leven en zelfontwikkeling, met behoudt van eigen regie. Gewoon meedoen dus en samen op zoek zijn naar kansen.

Doelstellingen

Het bieden van specialistische dagbesteding voor verschillende doelgroepen in de Achterhoek en in het bijzonder in Doetinchem voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), dementie en/of een lichamelijke beperking; Het ontlasten van het sociaal netwerk (mantelzorgers, familie etc.) van de deelnemer. Het bijdragen aan het zo lang mogelijk (al dan niet zelfstandig) thuis blijven wonen.

Mantelzorgbeleid

Mantelzorg en werk (bij de Zorgkamer) hangen samen en vragen om aandacht. Hier vind je ons Mantelzorgbeleid.

Jaarverslagen

Ondersteuning bij onvrijwillige zorg

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet Zorg en Dwang (Wzd) voor iedereen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie. Daarnaast is de Wzd ook van toepassing op cliënten met een niet-aangeboren-hersenletsel (NAH).

De Wzd regelt uw rechten wanneer u te maken krijgt met onvrijwillige zorg. Het uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

Heeft u te maken met onvrijwillige zorg? Dan heeft u recht op gratis ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon (CVP).

U kunt contact opnemen met de CVP via de website: www.adviespuntzorgbelang.nl of via telefoonnummer: 088-9294099.

Meer informatie over de CVP vindt u op de website:  https://www.dwangindezorg.nl/wzd/over/rechten-van-de-client/clientenvertrouwenspersoon of https://stichtinglandelijkefaciliteit-cvp.nl/

Onafhankelijke cliëntenondersteuning

Heb je hulp nodig bij het aanvragen van passende zorg en/of begeleiding? Vind je het moeilijk om de weg te vinden naar de juiste instanties?  Dan kan je een beroep doen op de onafhankelijke cliëntenondersteuning van MEE. Iedereen kan, vanuit de WMO en WLZ,  hier gebruik van maken. Ook PGB houders en mantelzorgers kunnen een beroep doen op de onafhankelijke cliëntenondersteuning van MEE. 

Ga voor meer informatie naar https://www.mee.nl/clientondersteuning

Financiën

Wilt u gebruik maken van de Zorgkamer? Dat kan, u kunt bij de Zorgkamer meedoen met een indicatie. Heeft u nog geen indicatie? De Zorgkamer helpt desgevraagd bij de aanvraag van indicatie. Bij ons zijn er geen wachttijden.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) rekent een eigen bijdrage voor het gebruik maken van de Zorgkamer. Bereken hier de hoogte van je eigen bijdrage. De Zorgkamer zelf vraagt soms een eigen bijdrage voor deelname aan activiteiten. Dat kunnen bijvoorbeeld materiaalkosten zijn.

U kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie of voor een kennismaking.

Font Resize